I Love Tecno
TuWeb
I Love Tecno
Maquines Simples
Màquines tèrmiques
Fotos tecnològiques
Nosaltres som...
Pàgines web relacionades
 
I Love Tecno

Per totes aquelles persones aficcionades a la tecnologia com nosaltres.


La tecnologia

Tecnologia és un concepte molt ampli que tracta sobre l'ús i coneixement d'eines i tècniques i de com afecten a l'habilitat d'una especie per a controlar i adaptar-se al seu entorn. Podem definir la tecnologia com el conjunt de coneixements que permeten fabricar objectes i modificar el medi ambient, incloent-hi plantes i animals, per satisfer les necessitats i desitjos humans. Això implica el desenvolupament i l'aplicació d'eines, màquines, materials, tècniques, sistemes i processos.

COMENTA:
Espacio de libre expresion; pon lo que pienses aunque no me interese